Privacy statement

Met behulp van het programma Unishop registreren wij persoonsgegevens om het mogelijk te maken uw aankopen te registreren op een klantenkaart. Deze persoonsgegevens die wij verwerken, worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

Wij verwerken uw persoonsgegevens volgens de vereisten die de Algemene Verordening Gegevensbescherming daaraan stelt.

In dit privacy statement informeren wij u over (1) welke persoonsgegevens wij verwerken, (2) waarvoor wij deze persoonsgegevens gebruiken, (3) hoe lang wij deze persoonsgegevens bewaren, (4) over wat uw rechten zijn en op welke manier u die rechten kunt uitoefenen, en (5) over de beveiliging van uw persoonsgegevens.

  1. Persoonsgegevens die wij verwerken

Door het aanvragen van een klantenkaart laat u bepaalde gegevens bij ons achter. De gegevens die wij u vragen zijn naam, voornaam of voorletter en woonplaats. Verder kan het zijn dat u uw telefoonnummer en of e-mail adres bij ons heeft achtergelaten. In het geval u een BtoB klant van Boateak bent, slaan wij ook het volledige adres en BTW nummer op. Uitsluitend Boateak Watersport gebruikt deze gegevens, ze zullen nooit aan derden verstrekt worden. 

  1. Gebruik van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen, en alleen als het gebruik voor dat doel nodig is:

Naam, voorletter(s)/voornaam vragen wij u om de klantenkaart aan te kunnen maken en woonplaats vragen wij u om op deze manier verschillende mensen met dezelfde achternaam te kunnen onderscheiden.

Telefoonnummer en/of e-mailadres gebruiken wij hoofdzakelijk voor het contacteren bij vragen over bestellingen of om u te informeren over de status van een bestelling. Daarnaast kunnen wij het e-mail adres ook gebruiken om u te informeren of openingstijden, activiteiten die wij organiseren en nieuwigheden.

Zakelijke gegevens registeren uitsluitend om facturen te kunnen versturen.

  1. Bewaren persoonsgegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang wij deze nodig hebben voor het doel waarvoor wij je gegevens in eerste instantie hebben gekregen.

Als u ons een bericht stuurt via het contactformulier op de website, zullen wij de door u verstrekte informatie enkel gebruiken om uw vraag te beantwoorden.

Gegevens over betalingen ten aanzien van gekochte producten of diensten bewaren wij 7 jaar, nu daarvoor de fiscale bewaarplicht geldt.

  1. Uw rechten

Te allen tijde heeft u het recht op inzage, rectificatie, gegevensverwijdering, overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens en het intrekken van je toestemming.

  1. Uw rechten uitoefenen

Als u een beroep wilt doen op één van de rechten zoals die hierboven genoemd zijn, kun u ons daarvan om elke gewenste manier van op de hoogte brengen. We zullen dan zo snel mogelijk doch uiterlijk binnen een maand aantonen dat we uw gegevens aangepast of gewijzigd hebben.

  1. Beveiliging persoonsgegevens

Het programma waarin uw gegevens zijn opgeslagen is door middel van wachtwoorden beveiligd. Niemand anders dan Boateak heeft toegang tot deze informatie.

  1. Contactinformatie

Boateak Watersport
Sluisplateau 30 D
4424 BK Wemeldinge

info@boateak.nl

  1. Wijzigingen

Dit privacy statement kan wijzigen. De laatste versie is te vinden op onze website.
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 23 mei 2018.